ZINGA®

Warme Galvanisatie

Actieve kathodische bescherming

Eén van de belangrijkste voordelen van ZINGA® is dat het echte kathodische (galvanische) bescherming biedt.
ZINGA® heeft een concentratie van 96% speciaal zink in de droge laag wat resulteert in de galvanische karakteristieken. Het filmverzinkingssysteem ZINGA® (ook genaamd “Zinganisatie®“) vertoont vergelijkbare bescherming als warme galvanisatie en in sommige gevallen zelfs superieure bescherming (vb. in immersie).

Stalen onderdelen die gegalvaniseerd zijn, zijn kathodisch beschermd door de opoffering van het zink aan het stalen oppervlak. Beschadigingen aan het stalen substraat blijken nog steeds beschermd te zijn door de beschermreikwijdte van de zinklaag.
De zinklaag vermindert door de depletie (opgebruiken, corroderen) van het zink.

Voor meer informatie zie “Hoe werkt het?

Gemakkelijk aan te brengen op de werf

ZINGA® kan op dezelfde manier aangebracht worden als verven.

Warme galvanisatie kan niet op de werf toegepast worden. De structuur moet ontmanteld worden, getransporteerd naar het atelier, gegalvaniseerd, teruggebracht worden naar de werf en daar opnieuw geassembleerd worden.

Voor meer informatie zie “Applicatie van ZINGA

Herlaadbaar

Een uitgeharde ZINGA® laag zal opnieuw vloeibaar worden als een nieuwe ZINGA® laag aangebracht wordt. Dit verzekert de vorming van 1 ZINGA® laag met een continu elektrochemisch contact tussen de zinkpartikels en dus galvanische bescherming.
Indien de ZINGA® laag heel oud is, moeten de zinkzouten op het oppervlak (die de passieve bescherming verzekeren) verwijderd worden om de volledig samenvloeiing te verzekeren. Dit kan bekomen worden door mechanische opruwing, het licht aanstralen of wapperen.

Warm gegalvaniseerde structuren kunnen niet opnieuw gegalvaniseerd worden tenzij ze ontmanteld worden, gestraald en dan opnieuw in een zink bad behandeld. ZINGA®’s mechanisme van bescherming is zo vergelijkbaar met conventionele galvanisatie dat ze in harmonie gebruikt kunnen worden, aangezien ze slechts verschillende vormen van zink zijn. In plaats van gegalvaniseerde structuren te vervangen, kunnen deze simpelweg “herladen” worden door ZINGA® aan te brengen op het ruwe oppervlak van de oude galvanisatie na degelijke decontaminatie en verwijdering van zinkzouten.

Overschilderbaar

ZINGA® kan overschilderd worden met een sneldrogende, compatibele verf. Er moet over gewaakt worden dat de zinklaag niet aangetast wordt door de solventen van de topcoat.

Warme galvanisatie vereist niet enkel gespecialiseerde, compatibele verven; een degelijke oppervlaktevoorbereiding is ook vereist alvorens een topcoat op warme galvanisatie aan te brengen. Dit omvat alkaline of zuur reiniging en het wapperen van het oppervlak.

Voor meer informatie, zie “Overschilderen van ZINGA”.

Applicatie onder extreme omstandigheden

ZINGA® kan aangebracht worden onder vrijwel alle weersomstandigheden. De oppervlaktetemperatuur bij applicatie ligt tussen -15°C en +40°C met een tolerantie van maximum vochtigheid van 95%, op voorwaarde dat het dauwpunt min. 3°C boven de temperatuur van het staal ligt.

Niet van toepassing. Warme galvanisatie wordt toegepast in een atelier.

Onbegrensde houdbaarheid

ZINGA® heeft een onbegrensde houdbaarheid. Dit betekent dat men ZINGA® kan stockeren om ten allen tijde voorraad te hebben voor reparaties of voor een volgend project.

Niet van toepassing

Contact met drinkbaar water

ZINGA® op zich bevat geen toxische elementen in de droge laag (na verdamping van het solvent). Daarom kan het en wordt het ook gebruikt in contact met drinkbaar water. Aangezien ZINGA® actief blijft, produceert het zinkzouten die kunnen oplossen in water. Dit kan soms aanleiding geven tot wat bezinksel in het water, echter nooit van toxische aard. Om dit te vermijden, raden wij een grondige spoeling van het ZINGA® oppervlak aan voor het eerste gebruik.

De “American Water Works Association” (AWWA) staat het gebruik van gegalvaniseerd staal toe voor opslagtanks van water.
Enkel organisaties die teststukken van hun gegalvaniseerd staal hebben ingediend en die goedkeuring hebben verkregen van het NSF, mogen gegalvaniseerd staal gebruiken voor doeleinden in contact met drinkbaar water.

Flexibele laag

ZINGA®, met 96% zink in de droge laag, heeft slechts weinig bindmiddel. Eigenlijk is zelfs niet elke zinkpartikel volledig omgeven door hars. Dit verklaart eveneens waarom de ZINGA®-laag ruw en poreus is. Dit is echter waarom ZINGA® zich gedraagt als een metaal in geval van impact of plooiing. Een impact zal de zinkpartikels slechts wegduwen en ineendrukken. Het zal de ZINGA®-laag niet “doen breken”.

Wanneer gegalvaniseerde structuren gebogen worden onder een bepaalde hoek, zal de coating aangetast worden en zal de totale structuur opnieuw gegalvaniseerd moeten worden om de coating te herstellen. Het is ook aangeraden om deze coatings te herstellen met een vloeibare zinkrijke coating (zoals ZINGA®).
Over het algemeen wordt aangeraden om de structuren te buigen voor de galvanisatie. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk (vb. pijpleidingen die gebogen moeten worden om verbindingen te vormen).

Lassen op gecoat staal

Gezinganiseerd® staal kan gelast worden zonder de vrijgave van toxische dampen (getest volgens BS6853) en met een sterk gereduceerde terugschroeiing. Aangezien ZINGA® op geen enkele manier gelegeerd is met het staal, is er geen gevaar van zinkinclusie in de lasnaad.

Lasnaden worden aangeraden op staal vrij van zink om de sterktevermindering ten gevolge van zinkinclusie in de lasnaad zelf te verhinderen (aangezien het zink gesmolten wordt in de staal – legering). De zink coating moet op zijn minst 1 tot 4 inches van elke zijde van de te lassen zone verwijderd worden en dit aan beide kanten van het stalen stuk. Schuren is de meest efficiënte manier om de gegalvaniseerde coating te verwijderen.

De structuur behoudt zijn vorm tijdens de applicatie

ZINGA® wordt aangebracht bij omgevingstemperaturen en vervormt de structuur niet.

Met warme galvanisatie kan er vervorming van de structuur optreden, door de hoge temperaturen van het gesmolten zink. Er is ook kans op waterstofbrosheid binnen de lasnaden. Dit kan tot problemen leiden wanneer structuren exacte afmetingen hebben om passend aan te sluiten in een structuur.