ZINGA kan overschilderd worden met een topcoat om een gekleurde finish te geven aan de structuren. Zoals bij alle poreuze zinkrijke coatings, moet er gewaakt worden over de compatibiliteit van de coating met ZINGA.

Onder ideale omstandigheden, adviseren we het gebruik van een tussenlaag om problemen van compatibiliteit met de topcoat te vermijden. Zingametall heeft in het gamma twee compatible tussenlagen die getest werden volgens de norm ISO 12944, nl. Zingalufer (PU sealer) en Zingaceram HS (EP sealer).

Het is niet mogelijk om een uitgebreide lijst van producten op te sommen die al dan niet compatibel zijn met ZINGA. Elke eindlaag heeft zijn eigen kenmerken die de compatibiliteit op ZINGA meer of minder waarschijnlijk maken.

We kunnen slechts een aantal algemene richtlijnen geven of het meer of minder waarschijnlijk is dat een eindlaag aanvaardbaar is voor gebruik op ZINGA of niet.

Algemene richtlijnen

De onderstaande opgesomde eigenschappen kunnen een goede indicatie geven van de compatibiliteit op ZINGA.

Breng NOOIT alkydverven aan bovenop ZINGA. Het alkyd zal reageren met het zink en verzepen.
Producten op basis van water kunnen zinkzouten doen ontstaan onder de topcoat, met als gevolg een slechte adhesie. Bijgevolg mogen water gebonden coatings niet gebruikt worden bovenop ZINGA.

Over het algemeen presteren sneldrogende verven een pak beter op ZINGA.
Bij sneldrogende verven heeft het solvent minder tijd om de ZINGA laag binnen te dringen en de kathodische eigenschappen te beschadigen. Idealiter moet de verf een droogtijd hebben (20°C) van minder dan 1 uur, met max. 2-3 uur.

Indien de topcoats zuren vormen tijdens het drogen, kan dit een impact hebben op de ZINGA laag. Informatie over productformatie tijdens het drogen kan men terugvinden op de veiligheidsfiche van de verf.
Wanneer een verf volledig uitgedroogd is, kan deze niet langer een impact hebben op de ZINGA laag. Indien deze tijd kort is, is de impact op ZINGA inderdaad ook kleiner en is de compatibiliteit meer verzekerd.
ZINGA is gevoelig voor sulfaten. Daarom moeten topcoats die sulfaten bevatten, vermeden worden.

Compatibiliteit testen

Indien een topcoat rechtstreeks bovenop ZINGA aangebracht wordt, is het altijd aangeraden om eerst een test uit te voeren op een testplaatje. Dit voorkomt problemen op een grote structuur en geeft de aannemer de kans om het product beter te leren kennen.

Gelieve het Technische Team van Zingametall te contacteren voor verdere informatie.

Techniek van Voorbeneveling/Volle laag

Om bubbelvorming in de topcoat of sealer bovenop ZINGA te vermijden, raden wij aan om de verven aan te brengen met de techniek van voorbeneveling/volle laag.
Een dunne laag van de sealer of topcoat wordt eerst aangebracht op het ZINGA oppervlak alvorens de volle laag tot de normale film dikte aan te vullen.

Deze eerste dunne film penetreert enkel het bovenste gedeelte van de ZINGA en sluit het oppervlak af. Aangezien deze ook relatief poreus is, vormt de dunne voorbenevelingslaag geen obstakel voor de luchtpassage van deze bovenste lagen.

Een dunne, continue laag wordt aangebracht die luchtbubbels gemakkelijk doorlaat. Deze eerste voorbeneveling vormt ook een barrière tegen agressieve solventen in de topcoat

Voorbenevelingslaag

Applicatie ten minste 4 uur nadat ZINGA handdroog is.

25 tot 30 μm DFD (continue laag).

Normale verdunning volgens de technische fiche

Volle laag

Applicatie ten minste 2 uur nadat de dunne voorbeneveling handdroog is.

Voorgeschreven laagdikte min 25 tot 30 μm DFD (van de voorbeneveling).

Normale verdunning volgens de technische fiche.