ZINGA is een ééncomponent Filmverzinkingsysteem met 96% zink(stof) in de droge film. ZINGA is geen verf, maar een metallische coating. De zuiverheid van het gebruikte zink is zo hoog dat de droge ZINGA laag geen enkel toxisch element bevat.

ZINGA is een unieke manier van corrosiebescherming aangezien het zowel actieve als passieve bescherming biedt in een vorm die zo eenvoudig aan te brengen is als een verf.

ZINGA werd initieel ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Gent (UGent), België, in de jaren ’70 en sindsdien wordt  ZINGA gebruikt in een brede waaier van projecten wereldwijd.

ZINGA is een performante, actieve zink coating die reageert met het onderliggende metaal, daar waar verven enkel passieve barrières vormen.
Hoe dik een verf ook aangebracht wordt, het blijft een barrière. Eens deze barrière gebroken wordt, treedt corrosie onmiddellijk op. Ondanks dit grote verschil, wordt ZINGA nog vaak verkeerdelijk als een gewone verf bestempeld, aangezien het vloeibaar is en in verfverpakking aangeleverd wordt.
Er zijn zelfs meer subtiele verschillen. Zo kent ZINGA geen “velvorming” in de verpakking en heeft dus een onbeperkte stockeerbaarheid. Het wordt met de tijd ook niet kleverig zoals een gewone verf.