Een goede oppervlaktevoorbereiding is dé start van de goede werking van elke coating. Elke vorm van contaminatie op het oppervlak zorgt voor lokale probleemzones waar ZINGA niet direct in contact komt met het staal. Dit betekent een onderbreking van de elektrochemische connectie, de elektronenstroom en dus de kathodische bescherming.

Daarom moet het oppervlak vrij zijn van:

  • Vuil
  • Olie en vet
  • Zouten
  • Walshuid

Er zijn drie methodes om contaminaties van het oppervlak te verwijderen:

  • Solvent reiniging
  • Detergent reiniging
  • Stoom reiniging

Solvent reiniging is enkel aangeraden voor kleine, niet-kritische applicaties. Zingasolv kan hiervoor gebruikt worden.
Detergent reiniging wordt geprefereerd boven solvent reiniging; maar stoomreiniging aan 80°C blijft de allerbeste voorbereiding voor een ZINGA applicatie.

Correcte substraat zuiverheid voor een ZINGA applicatie

 

De tweede belangrijkste stap in de oppervlakte voorbereiding is de opbouw van een oppervlakte profiel. Dit verzekert de adhesie van de coating met het substraat. ZINGA kan slechts degelijk hechten op een ruw oppervlak!
Een oppervlakte profiel bestaat uit een profiel diepte en een profiel ruwheid. Voor een goede ZINGA adhesie, adviseert Zingametall een profiel diepte tussen Rz 50 en 70 µm en een profiel ruwheid Ra 12.5.

Om deze ruwheid te bekomen, moet het substraat gegritstraald of gemodderstraald worden tot SA 2.5 (zuiverheid) – of door een stalen borstel te gebruiken voor kleine, niet-kritische applicaties. Als het oppervlak al voldoende ruwheid (door weersomstandigheden of eerder straalwerk) heeft, kan het oppervlak ook gereinigd worden d.m.v. hoge druk reiniging tot SA 2.5.

Denk eraan: de werking van ZINGA hangt grotendeels af van de kwaliteit van de oppervlaktevoorbereiding!

Zuiverheidsgraad volgens ISO 8501-1