FAQ

Nee, Zinga moet grondig worden geroerd vóór toepassing. Het is zeer belangrijk dat ZINGA een homogeen product is tijdens het aanbrengen om de kathodische bescherming van de constructie te verzekeren.

Nee, Zinga is alleen verkrijgbaar in het grijs.

Het grijs wordt toegeschreven aan het zeer hoge zinkgehalte van de coating. Om voldoende gekleurd pigment in verf hebben, wordt het zinkgehalte verlaagd onder het vereiste niveau voor galvanische bescherming.

Zingametall is de fabrikant van ZINGA. ZINGA wordt gebruikt om te verhinderen dat metallische structuren roesten.

Zingametall voert echter zelf geen werken uit, maar heeft contact met aannemers met ervaring in het gebruik van ZINGA.

ZINGA werd ontwikkeld ter bescherming van ferro (ijzer) structuren.

De performantie van ZINGA is grotendeels afhankelijk van de graad van oppervlakte voorbereiding. Hoe beter deze oppervlakte voorbereiding, des te beter de bescherming. Zie ‘oppervlaktevoorbereiding’ voor een meer gedetailleerde uitleg.

ZINGA kan overschilderd worden, maar is gevoelig aan solventen –net als elke andere zinkrijke coating. Daarom moet gewaakt worden over de compatibiliteit.

Over het algemeen doen sneldrogende topcoats met een laag solvent gehalte het beter. Om te testen, is het best een kleine hoeveelheid aan te brengen op een niet-kritische, niet zichtbaar gedeelte van de structuur die eerder met ZINGA behandeld werd. Observeer de mogelijke reacties.

Om alle problemen te vermijden, raden wij het gebruik van een tussenlaag aan (zie: tussenlaag op ZINGA)

How to_25 kg ZINGA

 

 

ZINGA kan het best opgeroerd worden d.m.v mechanische apparatuur.

Breng een mechanische mixer in de pot en roer gedurende minstens twee minuten voor kleinere hoeveelheden (1-2 Kg) en minstens 5 minuten voor grotere hoeveelheden (5 – 25 Kg).

 

Om na te gaan of het roeren correct verlopen is, zijn één van de volgende opties mogelijk:

  • Weeg een afgemeten volume: indien de berekende densiteit (gewicht gedeeld door volume) tussen 2,58 en 2,73 Kg/L bedraagt, is het product voldoende geroerd.
  • Giet na het roeren de ZINGA over in een andere pot. Verdun het overgebleven product met Zingasolv. Mix het verdunde product. Giet dit over in de nieuwe pot. Roer de inhoud in de nieuwe pot grondig.

 

 

 

 

ZINGA kan gemakkelijk verwijderd worden door het gebruik van Zingasolv. Ook droog kan ZINGA opgelost worden met Zingasolv.

De bescherming door ZINGA is, zoals elke andere coating of verf, sterk afhankelijk van de graad van oppervlaktevoorbereiding voor de applicatie. Daarom kan ZINGA wel aangebracht worden op een licht geroest oppervlak, maar door de barrièrevorming van roest tussen ZINGA en het staal wordt de galvanische bescherming aangetast en zal de ZINGA laag minder goede resultaten geven.

Aangezien ZINGA een aanhoudende, duurzame bescherming van stalen oppervlakken biedt, is het beter te investeren in een goede oppervlakte voorbereiding die het vroegtijdig falen van de coating zal verhinderen.

Ja, het lassen van gezinganiseerd staal (max. 60 µm DFD) is mogelijk zonder excessieve zink dampen omdat de hitte van de naderende laskop de organische binder verbrandt, en dit ver onder het smeltpunt van zink.

Het overblijvende zinkstof wordt verwijderd van de laszone door convectie, waardoor de laszone vrij van contaminatie wordt. Indien de aangebrachte DFD meer dan 60 µm bedraagt, moet de overtollige coating verwijderd worden met een staalborstel. Het gezinganiseerde staalwerk moet vrij zij van olie, vetten en alle chemicaliën die ontvlambaar zijn.

Stof en puin moeten verwijderd worden d.m.v. een luchtpistool of door te stofzuigen. Gebruik geen anti-spat spuitbus op basis van silicone bovenop ZINGA aangezien deze de adhesie zou verhinderen van elke volgende laag op ZINGA. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie en afscheiding is op elk ogenblik. Bij het lassen van gezinganiseerd staal moet men een masker dragen, conform de voorschriften.

ZINGA kan gebruikt worden op lasnaden om kathodische bescherming te garanderen van de volledige structuur. Voor het uitvoeren van het werk, is het wel aangeraden te controleren of de lasnaden in goede staat zijn. Putjes, inkervingen of barsten moeten hersteld worden door te lassen of te schuren tot een uniform oppervlak.

Het oppervlak moet ontvet worden en gezuiverd tot zuiverheidsgraad St 2. Lasspatten moeten verwijderd worden. Elimineer alle slakken en andere imperfecties met een mechanische bikhamer. Vooraleer ZINGA aan te brengen, moeten de lasnaden en de omgeving opgeruwd worden: bij voorkeur dmv zandstralen, of anders met een bristle blaster, een bikhamer of met ruw schuurpapier (60 tot 80). Opgelet: het oppervlak niet polieren!

Na de opruwing van het oppervlak, is een grondige ontstoffing van de gebieden vitaal. Breng ZINGA aan met de borstel met een overlapping van minimum 5 cm, in één of meerdere lagen om de beoogde DFD te bekomen.