Cementafvulling Fabriek (Ghana)

ZINGA biedt bescherming die gelijkwaardig is aan conventionele galvanisatie zonder de behoefte aan topcoats. Hoewel ZINGA enkel beschikbaar is in grijs (de natuurlijke kleur van zink), is het unieke voordeel van deze manier van applicatie dat de ZINGA laag herladen kan worden op elk ogenblijk in de toekomst met een minimum aan voorbereiding en zonder de integriteit van de coating te compromitteren (zie herladen van ZINGA).
ZINGA wordt vaak gebruikt wanneer de structuur al ter plaatse is of wanneer deze te groot is voor een traditioneel bad. Daarenboven wordt ZINGA vaak voorgeschreven voor delicate structuren (smeedijzeren hekwerk, sculptuur) of wanneer een hogere afwerkingsgraad vereist is op architecturaal vlak (geen noodzaak om te boren om te ontgassen, trimmen)

Voor een optimale bescherming moet ZINGA in twee lagen van elk 60 of 90 µm DFD aangebracht worden.

De grijze kleur van zink wordt niet altijd gewaardeerd en met een bijkomende beschermende compatibele verflaag vergroot de duurzaamheid van de coating nog meer.

ZINGA moet zelfs nog niet actief beginnen te werken totdat de topcoat aangetast is en zonder onderliggend roest of roestblaren, gaat de topcoat zelf ongetwijfeld langer mee.

In een duplex systeem (Actief + Passief), moet ZINGA aangebracht worden in 1 laag van minimum 60 tot 80 µm DFD.

Voor verdere informatie en applicatie-instructies, zie ‘ZINGA overschilderen’.

Windturbines (België)

Bij een laagdikte van 30-40 µm, kan ZINGA als shopprimer gebruikt worden.
Het grootste voordeel ligt in het feit dat de stalen structuren niet gestraald moeten worden als ZINGA als shopprimer wordt aangebracht.
De stalen structuur kan overschilderd worden met ZINGA om een kathodische bescherming te bekomen of met gelijk welke andere verf, zonder de vereiste om opnieuw te stralen!

Gezinganiseerde stalen structuren kunnen gelast en gebogen worden tijdens de assemblage.
Dit is wellicht de meest courante toepassing voor ZINGA aangezien ze de eenvoudigste oppervlaktevoorbereiding vereist.
ZINGA’s beschermingsmechanisme is zo gelijkaardig aan dat van warme galvanisatie dat ze compleet gelijklopend is, aangezien ze slechts verschillende vormen van zink zijn.

In plaats van gegalvaniseerde middelen en structuren te vervangen, kan hun bescherming eenvoudigweg “herladen” worden door de ZINGA aan te brengen op de ruwe structuur van de oude galvanisatie na degelijke decontaminatie en verwijdering van zouten.

Pylonen (Thailand)

Betonijzers in een brug (China)

Wijdverspreid in landen waar het beschikbaar beton van mindere kwaliteit kan zijn, verzekert Zinganisatie van het gewapend beton vóór de opbouw een verhoogde bescherming tegen corrosie zonder de trekkracht van het gewapend beton te verminderen.

Recente testen in drie verschillende laboratoria toonden aan dat ZINGA minstens twee maal de corrosiebescherming biedt als gegalvaniseerde of met epoxy behandelde betonijzers.