ZINGA® EIGENSCHAPPEN VERF
Actieve Galvanische bescherming
Gemakkelijke applicatie ter plaatse
Herlaadbaar
Overschilderbaar
Applicatie in barre omstandigheden

Vereist gespecialiseerde verven

Onbeperkt stockeerbaar
Contact met drinkbaar water

Vereist gespecialiseerde verven

Flexible laag
Lassen op behandeld staal
De structuur behoudt haar vorm tijdens de applicatie

ZINGA®

Verf

Actieve kathodische bescherming

ZINGA® heeft als belangrijkste voordeel een echte kathodische (galvanische) bescherming te bieden. ZINGA® heeft een concentratie van 96% speciaal zink in de droge laag! Meer zelfs, ZINGA® is de enige vloeibare galvanische bescherming die gebaseerd is op speciale zinkstofpigmenten. Het filmverzinkingssysteem ZINGA® (ook Zinganisatie® genoemd) onderscheidt zich van koude galvanisatie door zijn hoogwaardige kwaliteit. Alleen de applicatiemethode van ZINGA® kan vergeleken worden met de traditionele verfproducten, maar niet zijn beschermende kenmerken.

Zelfs verven met een relatief hoge zinkconcentratie kunnen geen kathodische bescherming bieden. Het is wetenschappelijk bewezen dat er een minimum concentratie van 92% gedestilleerd zink in de droge laag aanwezig moet zijn om de term “kathodische bescherming volledig doorheen de droge laag” te mogen gebruiken. De meeste van deze zinkrijke verven hebben enkel een klein percentage aan zink, waardoor er geen garantie is voor een galvanische bescherming volledig doorheen de droge laag.

Voor verdere informatie, zie “Hoe werkt het?

Gemakkelijke applicatie op de werf

ZINGA® kan op dezelfde manier als een verf aangebracht worden.

Verven kunnen op de werf aangebracht worden d.m.v. een borstel, rol of spuitpistool (airless of conventioneel).

Voor meer informatie, zie “Applicatie

Herlaadbaar

Een uitgeharde ZINGA® laag zal opnieuw vloeibaar worden wanneer een nieuwe laag ZINGA® aangebracht wordt. Dit verzekert de samensmelting tot 1 laag met een continu elektrochemisch contact tussen de zinkpartikels en dus galvanische bescherming.

Indien de ZINGA® laag erg oud is, moeten de zinkzouten op het oppervlak (die garant staan voor de passieve bescherming) verwijderd worden om een volledige versmelting te verzekeren; dit kan bekomen worden door het licht aanstralen of wapperen.

Met uitzondering van reversibele verven (vb. vinyl verven) kunnen de meeste verven niet overschilderd worden met een andere verf, zonder dat hierbij twee afzonderlijke lagen gevormd worden.

Dit kan vorming van vocht tussen de lagen veroorzaken en bijgevolg verzwakking van het systeem. Indien een geverfde stalen structuur opnieuw geschilderd moet worden, dient de volledige structuur eerst gezandstraald te worden.

Overschilderbaar

ZINGA® kan overschilderd worden met een sneldrogende, compatibele verf. Er moet over gewaakt worden dat de zinklaag niet aangetast wordt door agressieve solventen van de topcoat.

Beschermende verfsystemen bevatten meestal 2 of 3 lagen verven; meestal een combinatie van verschillende types verven om een degelijke barrière op te bouwen, alsook een esthetische eindafwerking te bieden.

Voor meer informatie, zie “Overschilderen van ZINGA”.

Applicatie in extreme omstandigheden

ZINGA® kan aangebracht worden onder vrijwel alle weersomstandigheden. De oppervlaktetemperatuur bij applicatie ligt tussen -15°C en +40°C met een tolerantie van maximum vochtigheid van 95%, op voorwaarde dat het dauwpunt min. 3°C boven de temperatuur van het staal ligt.

De meeste verven hebben slechts een beperkte range van omstandigheden van toepassing. Deze omvatten variaties in omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid en/of temperatuur van het staal. Enkel gespecialiseerde verven (die duurder zijn) kunnen gebruikt worden in minder gunstige omstandigheden.

Onbegrensde houdbaarheid

ZINGA® heeft een onbegrensde houdbaarheid. Dit betekent dat men ZINGA® kan stockeren om ten allen tijde voorraad te hebben voor reparaties of voor een volgend project.

De meeste verven hebben een houdbaarheid tussen 1 en 3 jaar. Dit verhindert langdurige opslag van verven voor reparaties nadien.

Contact met drinkbaar water

ZINGA® op zich bevat geen toxische elementen in de droge laag (na verdamping van het solvent). Daarom kan het en wordt het ook gebruikt in contact met drinkbaar water. Aangezien ZINGA® actief blijft, produceert het zinkzouten die kunnen oplossen in water. Dit kan soms aanleiding geven tot wat bezinksel in het water, echter nooit van toxische aard. Om dit te vermijden, raden wij een grondige spoeling van het ZINGA® oppervlak aan voor het eerste gebruik.

Enkel extreem gespecialiseerde verven kunnen gebruikt worden in contact met drinkbaar water. Aangezien de meeste verven xyleen, tolueen of MEK bevatten, kunnen deze niet gebruikt worden in contact met drinkbaar water want dit kan de gezondheid schaden.

Flexibele laag

ZINGA®, met 96% zink in de droge laag, heeft slechts weinig bindmiddel. Eigenlijk is zelfs niet elke zinkpartikel volledig omgeven voor hars. Dit verklaart eveneens waarom de ZINGA®-laag ruw en poreus is. Dit is echter waarom ZINGA® zich gedraagt als een metaal in geval van impact of plooiing. Een impact zal de zinkpartikels slechts wegduwen en ineen drukken. Het zal de ZINGA®-laag niet “doen breken”.

Verven worden opgebouwd door pigmenten en andere componenten aan een hars toe te voegen. Over het algemeen vormen de pigmenten slechts een kleiner aandeel in de verf; daarom zijn de pigmenten volledig omgeven door hars. Wanneer het hars uithardt, wordt het een stevig en sterk product. Echter is het ook broos. Bij impact, zal het hars barsten vertonen en een breuk veroorzaken in de barrière die de bescherming van de verf biedt.

Lassen op gecoat staal

Gezinganiseerd® staal kan gelast worden zonder de vrijgave van toxische dampen (getest volgens BS6853) en met een sterk gereduceerde terugschroeiing.

Staal dat behandeld is met een verf kan niet gelast worden, tenzij de verf op die plaats verwijderd wordt. Bij de meeste verven komen toxische dampen vrij wanneer er op gelast wordt. Ook is het zo dat de verf weggebrand wordt tijdens het lassen. Deze terugschroeiing is aanzienlijk (enkele cm to m).

Structuur behoudt de vorm tijdens applicatie

ZINGA® wordt aangebracht bij omgevingstemperaturen en vervormt de structuur niet.

Verven worden aangebracht bij omgevingstemperaturen en vervormen de structuur niet.