Corrosion resistance

ISO 12944 op ZINGA + Zingaceram HS + Zingaceram EP

ISO 12944-6: verven en vernissen — Corrosie bescherming van staalstructuren d.m.v. beschermende verfsystemen.
De ISO 12944 is bedoeld om ingenieurs en corrosie experten te begeleiden om de beste manier van bescherming te kiezen voor nieuwe constructies en herstellingen.
ISO 12944 overstijgt in progressieve mate de regionale normen om een echte globale maatstaf te worden op het gebied van corrosie controle.

Het systeem ZINGA/Zingaceram HS/Zingaceram EP is onderworpen aan uitvoerige testen zoals onder andere de water condensatie test, de neutrale zoutneveltest, de chemische bestendigheidstest en de water immersietest.
Na een voorgeschreven blootstellingstest (afhankelijk van een representatieve omgeving), wordt de coating beoordeeld volgens adhesie, blaarvorming, roestvorming, barsten en schilferen.

De omgevingen worden geklasseerd volgens aard van corrosie:

 • C1: Binnen (verwarmde gebouwen/neutrale atmosfeer)
 • C2: Landelijke gebieden, lage pollutie (platteland, inlandse steden)
 • C3: Stedelijke en industriële gebieden (met gematigde sulfer dioxide niveaus en zoutgehalte. Productie gebieden met hoge vochtigheid (inlands grote steden met veel verkeer)
 • C4: Industriële of kustzones (met gematigd zoutgehalte) (chemische fabrieken, zwembaden, scheepswerven)
 • C5I: Industriële zones met hoge vochtigheid en agressieve omgeving (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)
 • C5M: Kustzones en maritieme zones met hoog zoutgehalte (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)

Na blootstelling, wordt de coating ingedeeld onder H(igh), M(edium) of L(ow), als indicatie van de verwachting van levensduurte:
Low (Laag): Verwachtte levensduurte van minder dan 5 jaar
Medium: Verwachtte levensduurte tussen 5 en 15 jaar
High (Hoog): Verwachtte levensduurte van meer dan 15 jaar

Het systeem

ZINGA 1 x 60-80 µm DFT

+

Zingaceram HS 1 x 120 µm DFT

+

Zingaceram EP 1 x 60 µm DFT

slaagde voor de testen voor C5I en C5M met een Hoge (High) Classificatie.

ISO 12944 op ZINGA + Zingaceram HS + Zingaceram PU

ISO 12944-6: verven en vernissen — Corrosie bescherming van staalstructuren d.m.v. beschermende verfsystemen.
De ISO 12944 is bedoeld om ingenieurs en corrosie experten te begeleiden om de beste manier van bescherming te kiezen voor nieuwe constructies en herstellingen.
ISO 12944 overstijgt in progressieve mate de regionale normen om een echte globale maatstaf te worden op het gebied van corrosie controle.

Het systeem ZINGA/Zingaceram HS/Zingaceram PU is onderworpen aan uitvoerige testen zoals onder andere de water condensatie test, de neutrale zoutneveltest, de chemische bestendigheidstest en de water immersietest.
Na een voorgeschreven blootstellingstest (afhankelijk van een representatieve omgeving), wordt de coating beoordeeld volgens adhesie, blaarvorming, roestvorming, barsten en schilferen.

De omgevingen worden geklasseerd volgens aard van corrosie:

 • C1: Binnen (Verwarmde gebouwen/neutrale atmosfeer)
 • C2: Landelijke gebieden, lage pollutie (platteland, inlandse steden)
 • C3: Stedelijke en industriële gebieden (met gematigde sulfer dioxide niveaus en zoutgehalte. Productie gebieden met hoge vochtigheid (inlands grote steden met veel verkeer)
 • C4: Industriële of kustzones (met gematigd zoutgehalte) (chemische fabrieken, zwembaden, scheepswerven)
 • C5I: Industriële zones met hoge vochtigheid en agressieve omgeving (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)
 • C5M: Kustzones en maritieme zones met hoog zoutgehalte (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)

Na blootstelling, wordt de coating ingedeeld onder H(igh), M(edium) of L(ow), als indicatie van de verwachting van levensduurte:
Low: Verwachtte levensduurte van minder dan 5 jaar
Medium: Verwachtte levensduurte tussen 5 en 15 jaar
High: Verwachtte levensduurte van meer dan 15 jaar

Het systeem

ZINGA 1 x 60-80 µm DFD

+

Zingaceram HS 1 x 120 µm DFD

+

Zingaceram PU 1 x 60 µm DFD

slaagde voor de testen voor C5I en C5M met een Hoge Classificatie.

ISO 12944 op ZINGA + Zingaceram HS

ISO 12944-6: verven en vernissen — Corrosie bescherming van staalstructuren d.m.v. beschermende verfsystemen.
De ISO 12944 is bedoeld om ingenieurs en corrosie experten te begeleiden om de beste manier van bescherming te kiezen voor nieuwe constructies en herstellingen.
ISO 12944 overstijgt in progressieve mate de regionale normen om een echte globale maatstaf te worden op het gebied van corrosie controle.

Het systeem ZINGA/Zingaceram HS is onderworpen aan uitvoerige testen zoals onder andere de water condensatie test, de neutrale zoutneveltest, de chemische bestendigheidstest en de water immersietest.
Na een voorgeschreven blootstellingstest (afhankelijk van een representatieve omgeving), wordt de coating beoordeeld volgens adhesie, blaarvorming, roestvorming, barsten en schilferen.

De omgevingen worden geklasseerd volgens aard van corrosie:

 • C1: Binnen (Verwarmde gebouwen/neutrale atmosfeer)
 • C2: Landelijke gebieden, lage pollutie (platteland, inlandse steden)
 • C3: Stedelijke en industriële gebieden (met gematigde sulfer dioxide niveaus en zoutgehalte. Productie gebieden met hoge vochtigheid (inlands grote steden met veel verkeer)
 • C4: Industriële of kustzones (met gematigd zoutgehalte) (chemische fabrieken, zwembaden, scheepswerven)
 • C5I: Industriële zones met hoge vochtigheid en agressieve omgeving (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)
 • C5M: Kustzones en maritieme zones met hoog zoutgehalte (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)

Na blootstelling, wordt de coating ingedeeld onder H(igh), M(edium) of L(ow), als indicatie van de verwachting van levensduurte:
Low: Verwachtte levensduurte van minder dan 5 jaar
Medium: Verwachtte levensduurte tussen 5 en 15 jaar
High: Verwachtte levensduurte van meer dan 15 jaar

Het systeem

ZINGA 1 x 60-80 µm DFD

+

Zingaceram HS 1 x 120 µm DFD

slaagde voor de testen voor C5I en C5M met een Hoge Classificatie.

ISO 12944 on ZINGA + Zingalufer

ISO 12944-6: Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems
The ISO 12944 standard is intended to assist engineers and corrosion experts in adopting best practice in corrosion protection of structural steel with coatings at new construction and repairs. ISO 12944 is progressively superseding regional standards to become a truly global benchmark in corrosion control.

The ZINGA/Zingalufer system has been subjected to extensive testing such as water condensation
test, neutral salt spray test, chemical resistance test and water immersion test. After a prescribed exposure test (depending on representative environment), the coating is assessed for adhesion, blistering, rusting, cracking and flaking.

Environments are classified according corrosivity:

 • C1: Indoor conditions (Heated buildings/neutral atmosphere)
 • C2: Rural areas, low pollution (countryside, inland town areas)
 • C3: Urban and industrial atmospheres with moderate sulphur dioxide levels and salinity. Production areas with high humidity (inland big cities with high traffic)
 • C4: Industrial or coastal (with moderate salinity) zones (chemical factories, swimming pools, shipyards)
 • C5I: Industrial zones with high humidity and aggressive environment (continuous condensation and high pollution)
 • C5M: Coastal zones and marine zones with high salinity (continuous condensation and high pollution)

After exposure, the coating is evaluated as H(igh), M(edium) or L(ow); reflecting in a life expectancy of:
Low: Life expectancy less than 5 years
Medium: Life expectancy between 5 and 15 years
High: Life expectancy more than 15 years

The system

ZINGA 1 x 60-80 µm DFT

+

Zingalufer 1 x 80 µm DFT

passed the tests for C5I and C5M with a High Classification.

NORSOK M-501 Syst 1 & 7 op ZINGA 2 x 60 µm DFT

NORSOK M-501 is een industriële standaard voor degelijke oppervlakte voorbereiding en gebruik van coating materiaal, ontwikkeld met de opkomst van de Noorse olie industrie.
ISO 20340 behandelt de performantie vereisten van beschermende verfsystemen voor offshore en gerelateerde structuren (d.w.z. deze blootgesteld aan een offshore omgeving, en tevens de structuren in immersie in zee of brak water).

ZINGA slaagde voor de 4200 uur zeewater immersie test en de 4200 uur cyclische test zonder enige formatie van roest, blazen, barsten, schilfers of kathodische ontbinding. De pull-off adhesie test op ZINGA resulteerde in waarden van meer dan 7 MPa.

ISO 12944 op ZINGA 2 x 60 µm DFT

ISO 12944-6: verven en vernissen — Corrosie bescherming van staalstructuren d.m.v. beschermende verfsystemen.
De ISO 12944 is bedoeld om ingenieurs en corrosie experten te begeleiden om de beste manier van bescherming te kiezen voor nieuwe constructies en herstellingen.
ISO 12944 overstijgt in progressieve mate de regionale normen om een echte globale maatstaf te worden op het gebied van corrosie controle.

Het systeem ZINGA is onderworpen aan uitvoerige testen zoals onder andere de water condensatie test, de neutrale zoutneveltest, de chemische bestendigheidstest en de water immersietest.
Na een voorgeschreven blootstellingstest (afhankelijk van een representatieve omgeving), wordt de coating beoordeeld volgens adhesie, blaarvorming, roestvorming, barsten en schilferen.

De omgevingen worden geklasseerd volgens aard van corrosie:

 • C1: Binnen (Verwarmde gebouwen/neutrale atmosfeer)
 • C2: Landelijke gebieden, lage pollutie (platteland, inlandse steden)
 • C3: Stedelijke en industriële gebieden (met gematigde sulfer dioxide niveaus en zoutgehalte. Productie gebieden met hoge vochtigheid (inlands grote steden met veel verkeer)
 • C4: Industriële of kustzones (met gematigd zoutgehalte) (chemische fabrieken, zwembaden, scheepswerven)
 • C5I: Industriële zones met hoge vochtigheid en agressieve omgeving (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)
 • C5M: Kustzones en maritieme zones met hoog zoutgehalte (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)

Na blootstelling, wordt de coating ingedeeld onder H(igh), M(edium) of L(ow), als indicatie van de verwachting van levensduurte:
Low: Verwachtte levensduurte van minder dan 5 jaar
Medium: Verwachtte levensduurte tussen 5 en 15 jaar
High: Verwachtte levensduurte van meer dan 15 jaar

Het systeem

ZINGA 2 x 60 µm DFD

slaagde voor de testen voor C4 met een Hoge Classificatie.

ISO 12944 op ZINGA 2 x 90 µm DFT

ISO 12944-6: verven en vernissen — Corrosie bescherming van staalstructuren d.m.v. beschermende verfsystemen.
De ISO 12944 is bedoeld om ingenieurs en corrosie experten te begeleiden om de beste manier van bescherming te kiezen voor nieuwe constructies en herstellingen.
ISO 12944 overstijgt in progressieve mate de regionale normen om een echte globale maatstaf te worden op het gebied van corrosie controle.

Het ZINGA systeem is onderworpen aan uitvoerige testen zoals onder andere de water condensatie test, de neutrale zoutneveltest, de chemische bestendigheidstest en de water immersietest.
Na een voorgeschreven blootstellingstest (afhankelijk van een representatieve omgeving), wordt de coating beoordeeld volgens adhesie, blaarvorming, roestvorming, barsten en schilferen.

De omgevingen worden geklasseerd volgens aard van corrosie:

 • C1: Binnen (Verwarmde gebouwen/neutrale atmosfeer)
 • C2: Landelijke gebieden, lage pollutie (platteland, inlandse steden)
 • C3: Stedelijke en industriële gebieden (met gematigde sulfer dioxide niveaus en zoutgehalte. Productie gebieden met hoge vochtigheid (inlands grote steden met veel verkeer)
 • C4: Industriële of kustzones (met gematigd zoutgehalte) (chemische fabrieken, zwembaden, scheepswerven)
 • C5I: Industriële zones met hoge vochtigheid en agressieve omgeving (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)
 • C5M: Kustzones en maritieme zones met hoog zoutgehalte (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)

Na blootstelling, wordt de coating ingedeeld onder H(igh), M(edium) of L(ow), als indicatie van de verwachting van levensduurte:
Low: Verwachtte levensduurte van minder dan 5 jaar
Medium: Verwachtte levensduurte tussen 5 en 15 jaar
High: Verwachtte levensduurte van meer dan 15 jaar

Het systeem

ZINGA 2 x 90 µm DFD

slaagde voor de testen voor C5I en C5M met een Hoge Classificatie.

ISO 12944 on ZINGA + Zingatarfree

ISO 12944-6: Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems
The ISO 12944 standard is intended to assist engineers and corrosion experts in adopting best practice in corrosion protection of structural steel with coatings at new construction and repairs. ISO 12944 is progressively superseding regional standards to become a truly global benchmark in corrosion control.

The ZINGA/Zingatarfree system has been subjected to extensive testing such as water condensation
test, neutral salt spray test, chemical resistance test and water immersion test. After a prescribed exposure test (depending on respresentative environment), the coating is assessed for adhesion, blistering, rusting, cracking and flaking.

Environments are classified according corrosivity for structures in immersion:
• Im1: Clear, fresh or potable water
• Im2: Sea or brackish water (harbors with locks, jetties, offshore structures; make sure there is no stray
current)
• Im3: Soil (underground storage, iron poles)

After exposure, the coating is evaluated as H(igh), M(edium) or L(ow); reflecting in a life expectancy of:
Low: Life expectancy less than 5 years
Medium: Life expectancy between 5 and 15 years
High: Life expectancy more than 15 years

The system

ZINGA 1 x 60-80 µm DFT

+

Zingatarfree 2 x 100 µm DFT

passed the tests for Im2 and Im3 with a High Classification.