Project Description

ISO 12944-6: verven en vernissen — Corrosie bescherming van staalstructuren d.m.v. beschermende verfsystemen.
De ISO 12944 is bedoeld om ingenieurs en corrosie experten te begeleiden om de beste manier van bescherming te kiezen voor nieuwe constructies en herstellingen.
ISO 12944 overstijgt in progressieve mate de regionale normen om een echte globale maatstaf te worden op het gebied van corrosie controle.

Het systeem ZINGA/Zingaceram HS/Zingaceram PU is onderworpen aan uitvoerige testen zoals onder andere de water condensatie test, de neutrale zoutneveltest, de chemische bestendigheidstest en de water immersietest.
Na een voorgeschreven blootstellingstest (afhankelijk van een representatieve omgeving), wordt de coating beoordeeld volgens adhesie, blaarvorming, roestvorming, barsten en schilferen.

De omgevingen worden geklasseerd volgens aard van corrosie:

  • C1: Binnen (Verwarmde gebouwen/neutrale atmosfeer)
  • C2: Landelijke gebieden, lage pollutie (platteland, inlandse steden)
  • C3: Stedelijke en industriële gebieden (met gematigde sulfer dioxide niveaus en zoutgehalte. Productie gebieden met hoge vochtigheid (inlands grote steden met veel verkeer)
  • C4: Industriële of kustzones (met gematigd zoutgehalte) (chemische fabrieken, zwembaden, scheepswerven)
  • C5I: Industriële zones met hoge vochtigheid en agressieve omgeving (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)
  • C5M: Kustzones en maritieme zones met hoog zoutgehalte (continue condensatie en hoge graad van vervuiling)

Na blootstelling, wordt de coating ingedeeld onder H(igh), M(edium) of L(ow), als indicatie van de verwachting van levensduurte:
Low: Verwachtte levensduurte van minder dan 5 jaar
Medium: Verwachtte levensduurte tussen 5 en 15 jaar
High: Verwachtte levensduurte van meer dan 15 jaar

Het systeem

ZINGA 1 x 60-80 µm DFD

+

Zingaceram HS 1 x 120 µm DFD

+

Zingaceram PU 1 x 60 µm DFD

slaagde voor de testen voor C5I en C5M met een Hoge Classificatie.